Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate (În caz de îndoială, politica originală de confidențialitate este în limba originală germană)

1. Informații generale:

Protecția și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale noastre. Prin urmare, această pagină web stochează și prelucrează date exclusiv în contextul Legii privind protecția datelor cu caracter personal din Austria (DSG), respectiv al Regulamentului general al EU privind protecția datelor (RGPD). În calitate de utilizator consimțământului vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea datelor în contextul acestei declarații.

2. Drepturile persoanei care face obiectul datelor:

Drepturile persoanei care face obiectul datelor sunt garantate conform DSG și RGPD. Acestea sunt drepturile de acces, rectificare, ștergere, blocare, portabilitate a datelor, revocare și opoziție. Dacă dumneavoastră revocați acordul pentru prelucrarea datelor esențiale pentru funcționarea paginii web, atunci nu vi se mai permite să utilizați oferta în cauză pe internet sau dumneavoastră exprimați din nou consimțământului privind utilizarea ulterioară sau reînnoită a ofertei în cauză pe internet de prelucrare a datelor în contextul acestei declarații de protecție a datelor. Dacă presupuneți că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă dreptul la protecția datelor în vigoare sau dacă reclamațiile dumneavoastră privind protecția datelor au fost încălcate în alt mod, puteți să faceți plângere autorității de supraveghere. În Austria aceasta este autoritatea de protecție a datelor.
https://www.dsb.gv.at/

3. Responsabilitatea privind protecția datelor:

Responsabil pentru prelucrarea datelor este OeAD (Österreichische Austauschdienst)-Societate cu răspundere limitată – Agenția Austriacă pentru Cooperare Internațională în Educație și Cercetare (OeAD-GmbH), FN 320219 k (Tribunalul Comercial din Viena), Ebendorferstraße 7, 1010 Wien. Responsabilul nostru pentru protecția datelor este ist Mag. Christian Pichler-Stainern,

4. Manipularea datelor:

Recunoaștem în deplină măsură importanța manipulării prudente a datelor dumneavoastră personale. Pe această pagină web nu sunt plasate în mod automat date cu referire directă la persoana și nu sunt create profiluri personale de utilizator. Numai prin introducerea activă de către dumneavoastră (de exemplu) a numelui, a numărului de telefon, a intereselor etc. furnizați aceste date acestei pagini web. Pentru anumite acțiuni de pe această pagină web vi se cere să introduceți informații personale în formularele online prezentate în acest scop, cum ar fi abonarea la buletinele informative sau pe platformele propuse. Rămâne absolut la discreția dumneavoastră să acceptați aceste solicitări. Cu toate acestea, dacă vă decideți să faceți acest lucru, poate fi necesar să furnizați informații personale (nume, adresă e-mail, adresă poștală și altele). Odată ce ne trimiteți informațiile dumneavoastră personale în legătură cu o anumită acțiune, sunteți de acord că, în scopul finalizării acestei acțiuni și actualizării datelor aferente, atât noi cât și partenerii de încredere autorizați vom transmite aceste date, le vom stoca și procesa. Noi nu vom distribui aceste date unor părți terțe fără consimțământul dumneavoastră.

5. Manipularea fotografiilor:

Consultați informațiile detaliate din Impressum OeAD GmbH pe această pagină web.

6. Colaborarea cu procesatorii de date și cu terții:

În cazul în care noi împuternicim persoane terțe să proceseze datele în baza unui așa-numit "Contract de prelucrare a datelor la comandă", acest lucru se face pe baza art. 28 RGPD.

7. Date stocate automat pe această pagină web:

Următoarele date cu caracter non-personal vor fi stocate și procesate automat atunci când vizitați această pagină web:

7.1. Jurnalele de server:
Adresa IP publică curentă a calculatorului dumneavoastră , împreună cu data și ora cererii, care fișier este solicitat (numele fișierului preluat și adresa URL), volumul de date care vi se transmite, un mesaj care indică dacă cererea a fost soluționată cu succes, datele de recunoaștere a browser-ului utilizat și sistemul de operare folosit, precum și pagina web de la care s-a accesat (în cazul în care acces s-a făcut printr-un link) și cuvintele cheie de căutare. Informațiile din fișierele-jurnal sunt stocate în scopuri de securitate (de exemplu, pentru a investiga activități abuzive sau frauduloase) pentru o perioadă de 180 de zile și apoi sunt eliminate. Datele a căror stocare suplimentară este necesară în scopuri cu titlu probatoriu sunt excluse din ștergere până la clarificarea finală a incidentului. Jurnalele de server sunt stocate pentru a verifica securitatea sistemului, pentru a administra tehnic pagina, precum și pentru a putea optimiza oferta și, de asemenea, în scopuri statistice. Dacă este necesar, aceste date vor fi transmise autorităților de aplicare a legii prin ordin judecătoresc. Transmiterea la o terță parte în alte condiții nu are loc.

7.2. Cookies de sesiune (Cookies necesare din punct de vedere tehnic): 
Rețineți că atunci când vizitați pagina noastră web noi folosim doar cookie-uri de sesiune. Acestea stochează de ex. informații despre autentificare sau permiteți o autentificare sigură. După finalizarea sesiunii de browser respective, aceste cookie-uri sunt șterse. Utilizarea acestor cookies nu necesită consimțământul dumneavoastră în termeni legali și nu poate fi dezactivat în preferințele cookies. Unele dintre aceste cookies sunt transferate de pe serverul nostru în sistemul dumneavoastră de computer, este vorba despre cookie-uri de sesiune. Acestea sunt șterse automat de pe hard disk după încheierea sesiunii de browser.

7.3. Cookie-urile de urmărire nu se utilizează pe această pagină web a OeAD.

7.4. Google Analytics nu este utilizat pe această pagină web a OeAD.

7.5. Criptarea SSL:
Această pagină web a OeAD utilizează standardul SSL (Secure Sockets Layer) pentru criptarea datelor dumneavoastră. Prin criptarea SSL, datele dumneavoastră sunt distorsionate înainte de a fi transmise către serverul OeAD în așa mod, încât acestea să nu poată fi reconstruite de terți. Acest lucru asigură confidențialitatea informațiilor dumneavoastră atunci când acestea sunt trimise către o pagină web.

7.6. Mass-media socială:
Plugin-urile de partajare socială nu sunt utilizate pe această pagină web a OeAD. OeAD-GmbH folosește linkuri de partajare socială de pe Facebook, Twitter. Numai printr-un click activ pe buton, se stabilește o conexiune directă cu serverele ofertantului respectiv și se comunică, care este pagina web pe care o vizitați acum și conținutul pe care îl partajați. Dacă în timp ce vizitați pagina noastră sunteți conectat la acest furnizor ca utilizator înregistrat, atunci furnizorul poate atribui vizita profilului dumneavoastră. Pentru aceasta poate fi suficienta simpla accesare a paginilor noastre web. Dacă partajați sau distribuiți link la un conținut, acesta va fi vizibil pentru alte persoane din această rețea socială în conformitate cu setările dumneavoastră private de confidențialitate. În plus, acești furnizori își rezervă dreptul de a transmite statistici elaborate privind activitățile utilizatorilor către terțe părți, adică să le împărtășească altor utilizatori și parteneri, agenților de publicitate și paginilor-urilor afiliate. OeAD-GmbH nu are nicio influență asupra volumului de date pe care acești furnizori o colectează atunci când distribuie sau transmite conținuturi, prin urmare solicităm ca informațiile privind colectarea, distribuirea și utilizarea informațiilor dumneavoastră să fie luate din declarațiile de confidențialitate ale acestor furnizori:
Facebook: de-de.facebook.com/policy.php
Twitter: twitter.com/de/privacy

8. Buletin informativ:

Noi trimitem buletine de știri doar cu acordul destinatarului sau cu permisiunea legală. La sfârșitul fiecărui buletin informativ puteți găsi un link pentru a anula buletinul informativ sau trimiteți-ne un e-mail cu subiectul "Dezabonare de la buletinul informativ" la adresa . Mai multe informații despre procedura Double Opt-In Puteți citi aici: www.oead.at/newsletter

9.Înregistrarea la evenimentele organizate de OeAD în cadrul programelor/proiectelor:

Datele dumneavoastră personale (nume, instituție, adresă, e-mail) vor fi stocate în sistemul nostru de adrese pentru realizarea evenimentul. Datele furnizate în timpul înregistrării pentru evenimente vor fi procesate și stocate pentru pregătirea, dacă este necesar pentru transmiterea materialelor evenimentului, pentru realizarea evenimentului, pentru documentarea evenimentului (în special prin intermediul listelor participanților) și pentru evaluarea evenimentelor. Prin procedura de înregistrare, dumneavoastră exprimați, de asemenea, acordul pentru procesarea și publicarea fotografiilor și videoclipurilor realizate la eveniment în scopuri de documentare, în publicațiile OeAD-GmbH sau pe Internet. Noi creăm o listă de rețele în care sunt indicate datele dumneavoastră personale (nume, instituție, e-mail), cu excepția cazului în care anulați înregistrarea cu o săptămână înainte de eveniment prin poștă la . La sfârșitul unui eveniment, noi trimitem lista de rețele tuturor participanților din lista de rețele și dumneavoastră sunteți de acord să fiți contactat de alți participanți din această listă. Acest acord poate fi retras direct de la ceilalți participanți incluși în această listă. Este posibil să transmitem datele dumneavoastră (nume, instituție, e-mail) în scopul pregătirii optime a vorbitorilor. De asemenea, datele dumneavoastră (numele, instituția, adresa de e-mail) trebuie transmise autorității de finanțare / autorității contractante (de exemplu, Ministerului Federal al Educației, Științei și Cercetării) pentru a demonstra implementarea și participarea la eveniment. Dacă avem parteneri de cooperare în organizarea evenimentului, este necesar să transmitem si acestora o listă de rețele pentru a pregăti și desfășura evenimentul. Prelucrarea datelor se desfășoară conform articolului 6 (1) (f) RGPD (interes legitim al OeAD-GmbH pentru documentarea evenimentului față de Comitetul executiv și partea respectivă de sponsorizare/ordonator, precum și pentru realizarea relațiilor publice). Datele vor fi păstrate timp de șapte ani de la încheierea evenimentului pentru verificare și control de către agențiile de finanțare a evenimentelor (de exemplu, Ministerul Federal al Educației, Științei și Cercetării, Comisia Europeană) și organismele lor de control (de exemplu, Curtea de Conturi) după care se șterg.

10. Transmitere către țări terțe și organizații internaționale:

În cazul în care noi procesăm datele într-o țară terță (ex. în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spațiului Economic European (SEE)) sau într-o organizație internațională sau în contextul utilizării serviciilor terților sau divulgării respectiv transmiterii de date unor terțe părți, aceasta se întâmplă numai dacă este vorba de îndeplinirea obligațiilor noastre (pre-contractuale), în baza acordului dumneavoastră , în baza unei obligații legale sau în baza intereselor noastre legitime. Sub rezerva permiselor legale sau contractuale, noi procesăm sau prelucrăm datele într-o țară terță sau într-o organizație internațională numai în prezența condițiilor speciale prevăzute la articolul 44 și următoarele RGPD. Aceasta înseamnă că prelucrarea datelor are loc de ex. în baza unor garanții specifice, cum ar fi nivelul recunoscut oficial de protecție a datelor corespunzător UE (de exemplu pentru SUA, prin intermediul sistemului de protecție a datelor „Privacy Shield“) sau respectarea obligațiilor contractuale speciale recunoscute oficial (așa-numitele "clauze contractuale standard").

11. Corespondența prin e-mail:

Datele dumneavoastră personale sunt, în general, stocate în Austria.

12. Locul stocării:

Datele dvs. personale sunt, în principiu, stocate în Austria.

13. Coordonator protecția datelor:

Mag. Christian Pichler-Stainern, .

Data: 25 mai 2018, punctele 9+10 actualizate la 22 august 2018. Actualizat la 1.1.2020 ca urmare a transferului activității de la OeAD/KKA către OeAD-GmbH din 1.1.2020.