Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

1. Opće informacije:

Zaštita i sigurnost Vaših ličnih podataka je važna za nas. Na ovoj web stranici se stoga čuvaju i prerađuju podaci isključivo u smislu Zakona o zaštiti podataka Austrije (DSG), u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR). Vi kao korisnik se u potpunosti slažete sa obradom podataka u smislu ove izjave.

2. Prava osoba na koje se zaštita ličnih podataka odnosi:

Vi u svakom trenutku raspolažete pravima osobe na koju se lični podaci odnose u skladu sa DSG i GDPR. To su pravo na dobijanje, ispravljanje, brisanje, ograničenje, prenosivost podataka, opozivanje podataka i prigovor. Kada povučete saglasnost za preradu podataka koji su ključni za vođenje stranice, nakon toga Vam više nije dozvoljeno da koristite predmetnu internet ponudu, odnosno daljim ili ponovnim korištenjem predmetne internet ponude se ponovo u potpunosti slažete sa preradom podataka u smislu ove izjave o zaštiti podataka. Ukoliko pretpostavljate da je prilikom obrade Vaših podataka prekršeno važeće pravo o zaštiti podataka ili da su Vaša prava na zaštitu podataka prekršena na drugačiji način, možete podnijeti žalbu nadzornom organu. U Austriji je to Agencija za zaštitu podataka.

3. Odgovornost za zaštitu podataka:

Austrijska služba za akademsku razmjenu (Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research, OeAD), društvo sa ograničenom odgovornošću (OeAD-GmbH), FN 320219 k (Privredni sud Beč), Ebendorferstraße 7, 1010 Beč, je odgovorna za preradu podataka. Naš službenik za zaštitu podataka je mr. Christian Pichler-Stainern, .

4. Postupanje sa podacima:

Mi u potpunosti uvažavamo važnost pažljivog postupanja sa Vašim ličnim podacima. Direktni lični podaci se na ovoj web stranici ne prikupljaju automatski i ne izrađuju se lični profili korisnika. Samo ukoliko aktivno unesete (na primjer) ime, broj telefona, interese, itd., ovoj web stranici otkrivate svoje podatke. U slučaju određenih aktivnosti na ovoj web stranici se od Vas traži da navedete podatke o sebi u web formularima stavljenim na raspolaganje za ovu svrhu, poput prijave na bilten ili u slučaju ponuđenih platformi. Možete to slobodno učiniti. Međutim, ukoliko donesete tu odluku, u određenim okolnostima može biti neophodno stavljanje na raspolaganje ličnih podataka (ime, e-mail adresa, poštanska adresa, i sl.). Čim nam date svoje lične podatke u vezi sa određenom aktivnošću, primate k znanju da mi, kao i ovlašteni partneri od povjerenja u svrhu provedbe te aktivnosti i ažuriranja podataka vezanih za istu prenosimo, skladištimo i prerađujemo te podatke. Ove podatke ne ustupamo trećim licima bez Vaše dozvole.

5. Postupanje sa fotografijama:

U vezi sa ovim pogledajte detaljne informacije u odjeljku Impressum OeAD-GmbH na ovoj web stranici.

6. Saradnja sa osobama koje obrađuju naloge i trećim licima:

Ukoliko trećim licima dajemo nalog za preradu podataka na osnovu takozvanog ''Ugovora o preradi naloga'', to se vrši u skladu sa članom 28. GDPR.

7. Podaci koje ova web stranica skladišti automatski:

Slijedeći podaci koji nisu direktni lični podaci se automatski skladište i obrađuju kada posjetite ovu web stranicu:

7.1. Log servera:
Aktuelna javna IP adresa Vašeg kompjutera, zajedno sa datumom i vremenom pozivanja, koja datoteka se traži (naziv pozvane datoteke i URL), koja količina podataka Vam se prenosi, obavijest da li je upit bio uspješan, podaci za prepoznavanje pretraživača koji se koristi i operativnog sistema koji se koristi, kao i web stranica sa koje se pristupilo istom (ukoliko se pristupanje vrši putem poveznice) i riječi pretrage. Informacije datoteke zapisnika se iz sigurnosnih razloga čuvaju tokom 180 dana (npr. u svrhu otkrivanja radnji zloupotrebe i prevare), a zatim se brišu. Podaci koje je neophodno čuvati i dalje u svrhu dokazivanja su izuzeti od brisanja do konačnog rješenja određenog incidenta. Logovi servera se čuvaju kako bi se mogla provjeriti sigurnost sistema, vršiti tehničko upravljanje web stranicom, poboljšavati ponudu, kao i za statističke svrhe. Ukoliko je to potrebno, ovi se podaci po sudskom nalogu prenose organima gonjenja. Osim toga, podaci se ne prenose trećim licima.

7.2. Kolačići za sesiju (tehnički neophodni kolačići):
Skrećemo Vam pažnju da tokom posjeta našoj web stranici koristimo samo kolačiće za sesiju. Oni čuvaju prijavne informacije ili omogućavaju sigurnu prijavu. Ovi kolačići se brišu nakon završetka sesije relevantnog pretraživača. Sa pravnog aspekta nije potrebna Vaša dozvola za korištenje kolačića, a kolačiće nije moguće deaktivirati u postavkama preferencija. Naš server neke od tih kolačića prenosi na Vaš kompjuterski sistem, a pri tome se radi o kolačićima vezanim za sesiju. Oni se po završetku sesije pretraživača automatski ponovo brišu sa vaše matične ploče.

7.3. Ova web stranica OeAD-GmbH ne koristi kolačiće za praćenje.

7.4. Ova web stranica OeAD-GmbH ne koristi Google analitiku.

7.5. SSL kodiranje:
Ova web stranica OeAD-GmbH koristi industrijski standard SSL (Secure Sockets Layer) u svrhu kodiranja Vaših podataka. Prilikom SSL kodiranja, Vaši podaci se prije prenosa na server OeAD-GmbH na takav način mijenjaju, da ih treća lica ne mogu dekodirati. Na taj način se osigurava povjerljivost Vaših podataka prilikom prenosa na web stranicu.

7.6. Društvene mreže:
Ova web stranica OeAD-GmbH ne koristi dodatke za dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama. OeAD-GmbH koristi takozvane poveznice za dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama sa Facebooka i Twittera. Tek kada kliknete na dugme dolazi do uspostavljanja direktne veze sa serverima relevantnog ponuđača i prenosi se informacija o tome koju web stranicu upravo posjećujete i koji sadržaj dijelite. Ukoliko ste tokom posjete našoj web stranici prijavljeni kao registrirani korisnik kod tog ponuđača, ponuđač može povezati posjetu sa Vašim profilom. U tu svrhu je pod određenim okolnostima dovoljno da samo otvorite naše web stranice. Ukoliko dijelite sadržaje ili ste stavili 'sviđa mi se' na sadržaje, to postaje vidljivo drugim osobama na toj društvenoj mreži u skladu sa postavkama privatnosti koje ste odabrali. Pored toga, ovi ponuđači zadržavaju pravo da sažete statistike o aktivnostima korisnika prenose trećim licima, tj. drugim korisnicima i partnerima, oglašivačima i povezanim web stranicama. OeAD-GmbH nema nikakav utjecaj na obim podataka koje ovi ponuđači izuzimaju prilikom dijeljenja ili stavljanja 'sviđa mi se' na sadržaje, te Vas stoga molimo da informacije o prikupljanju, proslijeđivanju i upotrebi Vaših podataka pronađete u napomenama o zaštiti podataka ovih ponuđača:
Facebook: de-de.facebook.com/policy.php
Twitter: twitter.com/de/privacy

8. Bilten:

Mi šaljemo bilten samo na osnovu dozvole primatelja/primateljice ili na osnovu zakonske dozvole. Na kraju svakog biltena možete pronaći poveznicu za otkazivanje biltena ili nam možete poslati e-mail sa predmetom ''Odjava sa biltena'' na . Više informacija o tzv. dvostrukom postupku saglasnosti možete pronaći ovdje:

9. Prijava na događaje koje OeAD organizira u okviru programa/projekata:

Vaši lični podaci (ime, institucija, adresa, e-mail) se skladište u našem sistemu adresa u svrhu provedbe događaja. Podaci koje navedete prilikom prijave na događaje se prerađuju i čuvaju za pripremu, eventualno prenos dokumenata vezanih za događaje, provedbu događaja, dokumentiranje događaja (posebno putem lista učesnika i učesnica) i evaluaciju događaja. Prijavom nam dajete dozvolu za preradu i objavu fotografija i video zapisa sačinjenih tokom događaja u svrhu dokumentiranja, kao i u publikacijama OeAD-GmbH ili na internetu. Ukoliko u roku od sedam dana od događaja putem e-maila na e-mail adresu ne izrazite svoje neslaganje, mi izrađujemo mrežnu listu u kojoj su navedeni Vaši lični podaci (ime, institucija, e-mail). Na kraju događaja mrežnu listu šaljemo svim učesnicima i učesnicama navedenim u mrežnoj listi, a Vi se slažete s time da Vas drugi učesnici/učesnice sa liste mogu kontaktirati. Ovu dozvolu možete direktno povući u slučaju drugih učesnika/učesnica sadržanih na ovoj listi. Može se desiti da u svrhu optimalne pripreme izlagačima proslijedimo Vaše podatke (ime, institucija, e-mail). Isto tako se Vaši podaci (ime, institucija, e-mail) moraju proslijediti instituciji koja nas finansira/izdaje naloge (npr. Savezno ministarstvo za obrazovanje, znanost i istraživanje) u svrhu dokazivanja provedbe i učešća na događaju. Ukoliko naši partneri sa kojima sarađujemo učestvuju u provedbi događaja, onda je u svrhu pripreme i provedbe događaja također neophodno proslijediti im mrežnu listu. Obrada podataka se vrši u skladu sa članom 6., stav 1, lit f GDPR (opravdan interes OeAD-GmbH za dokumentiranje događaja za Upravni odbor, relevantnu instituciju koja vrši finansiranje/izdaje naloge, kao i u svrhu komuniciranja sa javnošću). Podaci se u svrhu dokazivanja i kontrole od strane institucija koje finansiraju događaj (npr. Savezno ministarstvo za obrazovanje, znanost i istraživanje; Evropska komisija), kao i njihovih kontrolnih organa (npr. Evropski revizorski sud) čuvaju sedam godina od kraja događaja, a zatim se brišu.

10. Prenos u treće zemlje i na međunarodne organizacije:

Ukoliko obrađujemo podatke u trećoj zemlji (tj. izvan Evropske unije (EU) ili Evropskog ekonomskog prostora (EEA)) ili u određenoj međunarodnoj organizaciji ili ukoliko se to dešava u okviru korištenja usluga trećih lica ili otkrivanja, odnosno prenošenja podataka trećim licima, to se dešava samo ukoliko je to neophodno u cilju ispunjenja naših (pred)ugovornih obaveza, na osnovu Vaše dozvole, na osnovu određene pravne obaveze ili na osnovu naših opravdanih interesa. U skladu sa postojanjem zakonske ili ugovorne dozvole, obrađujemo ili dajemo na obradu podatke u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji samo u slučaju ispunjenja posebnih uslova definiranih u članu 44. i slijedećim članovima GDPR, odnosno obrada se vrši na osnovu posebnih garancija, kao što je zvanično priznato utvrđivanje nivoa zaštite podataka koji odgovara nivou EU (npr. za SAD-e putem tzv. okvira ''Privacy Shield'') ili poštivanje zvanično priznatih posebnih ugovornih obaveza (tzv. ''standardne ugovorne klauzule'').

11. Mjesto čuvanja podataka:

Vaši lični podaci se u pravilu čuvaju u Austriji.

12. Službenica za zaštitu podataka:

Mr. Christian Pichler-Stainern, .

Datum: 25. maj 2018., stavke 9+10 su ažurirane 22. avgusta 2018. Ažurirano 01.01.2020. uslijed spajanja OeAD i KKA u OeAD-GmbH dana 01.01.2020.