Republika Srbija

Beograd:

Regionalni ured OeAD-a u Sarajevu provodi projekte u bliskoj saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Pruža se podrška održivim reformama obrazovanja i razmjeni iskustava između obrazovnih institucija i stručnjaka i stručnjakinja iz Srbije i Austrije na temu stručnog obrazovanja (razvoj kvalitete u školama, podrška saradnji između škola i privrede).

Web stranice:
Vlada
Ministarstvo spoljnih poslova
Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja

Težište:

 • Poticanje saradnje škola - privreda
 • Podrška reforme turističko-ugostiteljskog srednjeg stručnog obrazovanja
 • Podrška nastave Preduzeća za vježbu
 • Obrazovnopolitička razmjena iskustava u okviru ERI SEE, vidi odn.

Primjeri projekata:

Djelotvoran razvoj kvalitete u stručnim školama pomoću uspješnog upravljanja promjenama – jačanje kompetencija direktora i direktorica škola
Razvoj kvalitete u stručnom obrazovanju je razvojni prioritet u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. U sve tri zemlje su uvedeni odgovarajući sistemi za razvoj kvalitete u školama. Kompetencija vodstva školskih uprava, koja je neophodna za uspješno iniciranje i upravljanje procesima promjena u školama u cilju razvoja kvalitete, je ocijenjena kao ključni faktor uspjeha za efektivnost školskih sistema osiguravanja kvalitete u sve tri zemlje.

Cilj ovog regionalnog projekta je stoga jačanje kompetencija vodstva i upravljanja promjenama direktora i direktorica škola odgovarajućim ponudama stručnog usavršavanja u cilju efektivnog osiguravanja kvalitete u školama u sve tri zemlje.

U saradnji sa Pedagoškim fakultetom Štajerske i stručnjacima i stručnjakinjama iz relevantnih institucija u tri partnerske zemlje je izrađen format za analizu u cilju ispitivanja potreba za stručnim usavršavanjem direktora i direktorica škola. U okviru analiza u pojedinačnim zemljama su time utvrđene potrebe za stručnim usavršavanjem i analizirane postojeće ponude stručnog usavršavanja u ovoj oblasti. U saradnji sa nadležnim ministarstvima i austrijskim i lokalnim stručnjacima i stručnjakinjama je na osnovu toga izrađen koncept stručnog usavršavanja za direktore i direktorice škola i inicirano njegovo sistematsko inkorporiranje u obrazovne sisteme.

Cilj seminara je jačanje kompetencije vodstva ukupno 120 direktora i direktorica strukovnih škola u Srbiji u cilju efektivnog osiguravanja kvalitete u školama. Pored toga lokalni i međunarodni stručnjaci i stručnjakinje kontinuirano predstavljaju i razgovaraju o novim pristupima i trendovima vezanim za upravljanje kvalitetom u školama u okviru nacionalnih i regionalnih konferencija.

Saradnja škole i privrede u području turizma
Preduvjet za visokokvalitetne srednje stručne škole relevantne za radno tržište je uska saradnja između srednjih stručnih škola i privrednih subjekata. Cilj regionalnog projekta „Saradnja škole i privrede“ je poboljšanje kvalitete praktičnog obrazovanja učenika/ica kroz unapređenje saradnje između partnera iz turističke privrede i turističko-ugostiteljskih škola. Pri tome je jedno od težišta organizacija kvalitetne stručne prakse. Među rezultate projekta spadaju izrada i usidrenje još jednog radnog profila školskih koordinatora/ica stručne praktične nastave kao interfejsa između škola i preduzeća, naročito u organizaciji stručnih praksi. Za provedbu novih radnih profila će se izraditi smjernice koje sadrže i mjere za usidrenje saradnje škole i privrede u školskom razvoju kvalitete. U svrhu boljeg protoka informacija između škola i preduzeća se razvijaju nacionalni web-portali i drugi mehanizmi diseminacije. Regionalno težište projekta omogućuje razmjenu iskustava na ovom polju između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Austrije.

U saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje i Pedagoškim institutom se radi na zakonskom utemeljenju novog profila zadatka koordinatora/ice stručne prakse. Pored toga se svi/se koordinatori/ice za stručnu praksu svih turističkih škola Srbije obučavaju u poboljšanju saradnje sa preduzećima, naročito u pogledu na stručne prakse u preduzećima.

Predstavnici i predstavnice oko 57 od otprilike 77 stručnih škola u oblasti turizma i hotelijerstva su upoznati sa novim profilom (i zadacima) putem diseminacijskih seminara. Nakon testne faze provedbe novog profila zadataka tokom školske godine su prikupljena iskustva 57 stručnih škola u oblasti turizma i hotelijerstva u okviru refleksijskih seminara. Priručnik je prerađen na osnovu ovih povratnih informacija.

Projektna komponenta ''Osiguravanje kvalitete praktične nastave u stručnom obrazovanju koja se odvija u školi''
Obzirom da Srbija, baš kao i Austrija, u kontekstu stručnog obrazovanja posjeduje dualno i školsko stručno obrazovanje, OeAD pruža podršku Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja pri osiguravanju i daljem razvoju kvalitete praktične nastave u stručnom obrazovanju koja se odvija u školi.

U aprilu 2019. je provedena sveobuhvatna analiza oblika provedbe praktične nastave koja se odvija u školama u Srbiji. Na osnovu ovog istraživanja OeAD pruža podršku Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja pri izradi Uredbe o praktičnoj nastavi koja se odvija u školama. Cilj ove uredbe je osiguravanje i poboljšanje kvalitete praktične nastave koja se odvija u školama. Pored toga će se također osigurati obuka za oko 100 stručnih škola u vezi sa provedbom ove uredbe u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i Privrednom komorom Srbije. Ovaj projekat se provodi u saradnji sa Privrednom komorom Austrije koja dodatno uz ovaj projekat podržava uvođenje dualnog obrazovanja u Srbiji.

Osiguravanje kvalitete pri provedbi nastave poduzeća za vježbu
Cilj ovog projekta je prenošenje poduzetničkih kompetencija jačanjem provedbe nastave u poduzećima za vježbu u ekonomskim školama u Srbiji. U cilju osiguravanja kvalitete nastave u poduzećima za vježbu se kontinuirano provodi ispitivanje potreba u bliskoj saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Zajednicom ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola Srbije i vrši se organizacija stručnih usavršavanja za nastavnike i nastavnice ekonomskih škola.

Jačanje i diseminacija koncepta učenja/podučavanja aktivnog učenja
Podrška se u bliskoj saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Obrazovnog foruma Srbije pruža pri provedbi novih pristupa učenju i podučavanju u školama u dijelovima Srbije koji se nalaze u nepovoljnom položaju. Kontinuirano se provode stručna usavršavanja u cilju provedbe aktivnog učenja za nastavnike i nastavnice Srbije. U periodu od 2016. do 2019. godine je provedeno ukupno 128 seminara i stručnih usavršavanja na kojima je učestvovalo oko 3500 nastavnika i nastavnica iz 64 škole.

Poticanje nastave Preduzeća za vježbu 
Cilj ECO NET-a je uvođenje i diseminacija nastave Preduzeća za vježbu u ekonomskim srednjim školama u Crnoj Gori. Uvođenjem novog metodološkog pristupa zvanog „Preduzeće za Vježbu“ ovaj projekat je doprinio modernizaciji ekonomskog stručnog obrazovanja, a u isto vrijeme je poticao sticanje ključnih kompetencija koje su orijentirane ka tržištu rada. Projekat je bio financiran sredstvima Austrijske razvojne agencije (ADA) i Saveznog ministarstva za obrazovanje (BMB).

Za zaštitu kvalitete i dugotrajnost projekta OeAD i dalje potiče obuke za voditelje/ice Preduzeća za vježbu u Srbiji. U posljednjem prolazu je 46 nastavnika/ca iz oblasti ekonomije iz 27 škola završilo obuku za voditelja/icu nastave Preduzeća za vježbu. Pored toga OeAD podržava centrale Preduzeća za vježbu.

Stručno usavršavanje nastavnika/ca u školama u nerazvijenim regijama
U saradnji sa Education Forum se u srpskim školama, primarno u nerazvijenim regijama, organiziraju stručna usavršavanja za nastavnike/ce u vezi otvorenih oblika učenja. Oko 489 nastavnika/ca iz ukupno 18 škola je prošle godine učestvovalo na ovom dvomodulnom tečaju.

Kontakt (austrijska izaslanica za obrazovanje)

O nama

alle ausklappenalle einklappen
 • deljenje za obrazovnu saradnju (Bildungskooperation) po nalogu Austrijskog saveznog ministarstva za obrazovanje i ženska pitanja promoviše razmenu i saradnju između obrazovnih institucija iz istočne i jugoistočne Evrope i iz Austrije, u cilju održive podrške reformama iz oblasti obrazovanja, na preduniverzitetskom nivou.

  Projekti se implementiraju preko projektnih kancelarija, kojima rukovodi austrijski Koordinator/ka za obrazovnu saradnju.

  Projektne partnere OeAD čine nadležna Ministarstva za obrazovanje i obuku na preduniverzitetskom nivou, agencije za obrazovanje, institucija za obuku nastavnika, regionalne uprave za obrazovanje, škole i druge interesne grupe u OeAD partnerskim zemljama i u Austriji.

  Pored toga, OeAD pruža podršku Austrijskom saveznom ministarstvu za obrazovanje i zenska pitanja u sprovođenju programa mobilnosti u okviru „Servisnog centra za programe mobilnosti Saveznog ministarstva za obrazovanje i zenska pitanja“ i pri koordinaciji prioritetne oblasti 9 „Investicije u ljude i kvalifikacije“ Dunavske strategije EU.

  Ciljevi

  • OeAD promoviše inovativne forme učenja kako u okviru samog sistema, tako i među više obrazovnih sistema radi ciljanog upravljanja promenama.
  • Tematski prioriteti OeAD se zasnivaju na zajedničkim prioritetima razvoja, na preseku između nacionalnih razvoja iz oblasti obrazovanja i onih na EU nivou. Jedan od fokusa jeste oblast stručnog obrazovanja.
  • Višejezičnost i raznolikost u austrijskim školama je u porastu. OeAD unapređuje dijalog i saradnju između obrazovnih institucija u Austriji i u matičnim zemljama dece sa migracionom pozadinom.

   

  Aktivnosti i projekti

  U okviru svojih projekata podrške za održive reforme iz oblasti obrazovanja OeAD organizuje usavršavanja, savetovanja, aktivnosti vršnjačkog učenja (Peer-Learning), konferencije, okrugli stolovi i radionice u vezi sa sadržajima iz sledećih oblasti:

  • Razvoj kvaliteta i menadžment u obrazovanju
  • Razvoj stručnog obrazovanja što sličnijeg praksi
  • Promocija saradnje škole sa privredom
  • Uvođenje nove strategije nastave i strategije učenja za promociju individualnog učenja, baziranog na kompetencijama
  • Promocija obrazovnih mreža radi podrške menadžmentu promena
  • Promocija socijalne inkluzije u obrazovanju i uvažavajućem pristupu sa različitošću Promocija obrazovanja za održivi razvoj
 • Austrijski izaslanici za kooperaciju u obrazovanju pomaže po nalogu Saveznog ministarstva za obrazovanje i žene i OeAD razmenu i kooperaciju između obrazovnih institucija u istočnoj i južoj Evropi i Austriji.

  Mreža austrijskih izaslanika za kooperaciju u obrazovanju obuhvata dva regionalna biroa. i to: Tirana, zadužen za Albaniju, Kosovo i Makedoniju, te Sarajevo, zadužen za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru, kao i projektne biroe Kišinjev, Odesu i St. Petersburg.

  Regionalni biro Tirana:
  Regionalni biro Sarajevo:
  Projektni biro Kišnjev:
  Projektni biro Odesa:
  Projektni biro St. Petersburg:

Sadržajna težišta

alle ausklappenalle einklappen
 • Novi pristupi i instrumenti za razvoj kvalitete su težište aktualnog razvoja obrazovanja u Austriji i našim partnerskim zemljama.

  Uspješno uvođenje obrazovnih standarda, standardiziranog eksternog ocjenjivanja uspjeha, razvoja kvalitete na školskom nivou i pitanja u vezi primjene rezultata evaluacija za procese upravljanja u obrazovnom sektoru su pretpostavka za temeljne izmjene u organizaciji procesa podučavanja i učenja te menadžmenta obrazovanja.

  OeAD u vezi s tim nudi posebne usluge savjetovanja u „Management of Change-u”. Projekti obuhvataju mjere stručnog usavršavanja i obrazovanja odnosno Train-the-Trainer-komponente u oblastima menadžment obrazovanja, razvoj kvalitete na školskom nivou ili razvoj i provedba novih instrumenata i mjera za osiguranje kvalitete. Naše aktivnosti potpomažu razmjenu iskustava sa stručnjacima iz Austrije kako na regionalnom tako i na državnom nivou. Ostale ponude obuhvataju savjetovanje u razvoju zajedničkog učenja (Peer Learning) i obrazovnih mreža za razvoj kvalitete.

  Primjer: Twinning-Projekat Kosovo
  U EU financiranom Twinning-Projektu „Podrška implementaciji strateškog plana za obrazovanje na Kosovu“ („Support for the Implementation of the Kosovo Education Strategic Plan") (2014-2016) Finska i Austrija podržavaju kosovsko Ministarstvo obrazovanja i relevantne obrazovne institucije pri uvođenju novog, na kompetencijama zasnovanog NPP i u razvoju i uvođenju sistema razvoja kvalitete za preduniverzitetsko obrazovanje. OeAD je kao austrijski junior partner bio zadužen za komponentu razvoja kvalitete. Zajedno sa grupom austrijskih stručnjaka su austrijska iskustva iz zamisli i realizacije „Inicijative kvalitete u srednjem stručnom obrazovanju“ (QIBB - Qualitätsinitiative Berufsbildung) i „Kvalitete škola u općem obrazovanju“ (SQA - Schulqualität Allgemeinbildung) unesena u kosovski proces reforme. U širokom procesu savjetovanja sa relevantnim kosovskim zainteresiranim stranama analizirane su postojeći mehanizmi osiguranja kvalitete (QA-Mechanismen). U Strategiji osiguranja kvalitete za preduniverzitetsko obrazovanje („QA-Strategie für den voruniversitären Bereich“), donesenom od strane kosovske vlade, su utvrđeni prioriteti reforme za uspostavljanje sveobuhvatnog sistema osiguranja kvalitete na školskom nivou. Kako bi se sproveli novi mehanizmi osiguranja kvalitete na školskom, upravnom i nivou ministarstva, kosovska strana je prvo podržana pri razvoju odgovarajućeg pravilnika i novog zakona za prosvjetnu inspekcija a potom je podržano stvaranje odgovarajućih ponuda za stručno usavršavanje. Na taj način je razvijen seminar za školske koordinatore/ice osiguranja kvalitete (QA koordinatori/ice), 10 lokalnih trenera/ica je u njegovoj realizaciji obučeno i oko 200 QA koordinatora/ica je osposobljeno. Komplementarno s tim su na upravnom nivou u 24 od 36 obrazovnih uprava osposobljeni QA koordinatori/ice u podršci i nadzoru školskih QA poslova. Naposljetku su iz regionalnih školskih inspekcijskih službi po dva/dvije inspektora/ice obučene u provođenju eksternih evaluacija škola.

  Primjer: Novi zahtjevi u pogledu na kompetencije direktora/ica škola u Ukrajini
  U Ukrajini se procjenjuje novi Zakon o obrazovanju u sklopu kojeg je planirano proširenje školske autonomije za sve tipove škola. Pojačana školska autonomija podrazumijeva i nove zahtjeve u pogledu na kompetencije direktora/ica. Novi profil radnog mjesta za direktore/ice zasnovan na kompetencijama treba doprinijeti realizaciji reforme obrazovanja.

  Stručnjaci Univerziteta za menadžment obrazovanja u Kijevu, centralnoj instituciji za obrazovanje i stručno usavršavanje u Ukrajini, Instituta za usavršavanje nastavnika Odessa, Pedagoškog fakulteta Steiermark i KulturKontakt-a Austria utvrdili su polja kompetencija koja će biti od sve veće važnosti za direktore/ice tokom povećanja autonomija škola. U okviru razmjene iskustava austrijskih i ukrajinskih stručnjaka/inja se radi na tome kako na najbolji način integrirati sticanje ovih kompetencija u postojeće ponude stručnog usavršavanja. U prvom planu razmjene iskustava stoji sticanje društvenih i ličnih kompetencija direktora/ica škola. U zajedničkim seminarima se obrađuju sadržaji, isprobavaju i kontinuirano razmatraju metode. Razrađeni moduli se integriraju u ponude stručnog usavršavanja Univerziteta za menadžment obrazovanja i Instituta za usavršavanje nastavnika Odessa (LFI Odessa). Istovremeno se osposobljavaju treneri/ice Univerziteta za menadžment obrazovanja i LFI Odessa u provedbi novih modula obrazovanja.

  Primjer: Priručnik za nove direktore/ice, savjetnik i pratilac novih direktora/ica
  U Bosni i Hercegovini se u dogovoru sa svim ministarstvima obrazovanja i pedagoškim institutima u cijeloj državi radilo na Priručniku za nove direktore/ice. Razvijen je u uskoj saradnji sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, ministarstvima obrazovanja oba entiteta i 9 kantona, kao i predstavnicima Brčko distrikta BiH. Težišta sadržaja koje priručnik obrađuje su: plan i program, upravljanje sukobima, rad na projektu, upravljanje uredom, sjednicama i organizacijsko upravljanje, ljudski resursi, strateško planiranje, marketing, pedagoški poslovi, osiguranje kvalitete/evaluacija, diverzitet, inkluzija i individualne potrebe za učenjem i saradnja između škola, roditelja i društva. U saradnji sa pedagoškim institutima OeAD podržava provođenje uvodnih radionica o korištenju Priručnika za direktore/ice u prvom mandatu.

 • Razmjena iskustava između stručnjaka/inja i nosilaca odluka na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou i razvoj odgovarajućih mreža postaju sve važniji element uspješnih reformi obrazovanja.

  Zahvaljujući kooperaciji sa ERI SEE, Education Reform Initiative of South Eastern Europe, OeAD doprinosi regionalnoj saradnji na obrazovnopolitičkom nivou. Uvezivanjem resursa sa relevantnim partnerskim institucijama regionalna težišta u EU-procesu integracije podržavaju se u takozvanim Clusters of Knowledge.

  Primjer: Western Balkans Alliance for Work Based Learning (Izgradnja zapadnobalkanskog saveza za učenje bazirano na praksi):
  Konferencija u Beču: Building a Western Balkans Alliance for Work Based Learning (Izgradnja zapadnobalkanskog saveza za učenje bazirano na praksi)) - Austrija podržava zemlje zapadnog Balkana pri poboljšanju obrazovnih i sistema za stručno usavršavanje (18. maj 2015. godine, na poziv Saveznog ministarstva za obrazovanje (BMB), Saveznog ministarstva za nauku, istraživanja i ekonomiju (BMWFW), Saveznog ministarstva za Evropu, integraciju i vanjske poslove (BMEIA), Austrijske razvojne agencije (ADA), Privredne komore Austrije (WKÖ) i OeAD).

  Novinska obavijest BMB-a:

  „Kvalitetno obrazovanje je temelj uspješne karijere i najbolja zaštita od nezaposlenosti. Upravo učenje kroz praksu je najbolji model koji na internacionalnom nivou izaziva veliki interes. Stoga želimo i druge zemlje podržati pri izgradnji uspješnog obrazovnog sistema. Uvezivanjem austrijskih preduzeća sa njihovim proizvodnim pogonima nastaje dodatna vrijednost za domaću ekonomiju“, naglašava dokancelar Reinhold Mitterlehner povodom internacionalne konferencije zapadnog Balkana koja se održava danas u Beču. Ista se održava pod motom „dvojno stručno obrazovanje i ostali oblici učenja usmjerenog ka radnom mjestu“. Austrija se u okviru berlinskog procesa u augustu 2015. godine izjasnila da će u ovom segmentu podržati zemlje zapadnog Balkana.

  Na poziv Saveznog ministarstva za nauku, istraživanja i ekonomiju (BMWFW), Saveznog ministarstva za obrazovanje i žene (BMBF), Saveznog ministarstva za Evropu, integraciju i vanjske poslove (BMEIA) su se u Beču 18. maja 2016. godine sastali internacionalni/e stručnjaci/kinje za radno pravo i obrazovanje kao i visokorangirani predstavnici zemalja zapadnog Balkana. Na konferenciji organiziranoj zajedno sa Privrednom komorom Austrije (WKÖ), Austrijskom razvojnom agencijom (ADA) i OeAD je u fokusu regionalni dijalog između politike, ustanova za srednje stručno obrazovanje, sudionika privatnog sektora i civilnog društva. Na osnovu inovativnih partnerstava između obrazovnog i privatnog sektora se ubuduće treba intenzivirati zajednička saradnja i poticati identificiranje i korištenje sinergija već započetih aktivnosti, naročito onih koje podržava Austrija.

  Srednje stručno obrazovanje je u Austriji već godinama težište i sastavni dio razvojne saradnje. Tako se u partnerskim zemljama EZA-e (razvojne saradnje) kroz različite projekte i programe aktivno podržavaju procesi reforme u oblasti obrazovanja. „Dobro obučeno stručno osoblje je preduslov za investicije i samim tim i za ekonomski rast, radna mjesta. Stabilna ekonomija u našem neposrednom susjedstvu na zapadnom Balkanu je u našem vlastitom interesu, te je zbog toga iznimno važno doprinijeti poticanju dvojnog obrazovanja“ odlučno izjavljuje ministar vanjskih poslova Sebastian Kurz. „Dobro obrazovanje otvara ljudima perspektive i priprema ih za izazove sve jače globalne ekonomije.“

  „Odlučujuće je da u okviru srednjeg stručnog obrazovanja postoji raznovrsna ponuda i da mladi mogu završiti stručno obrazovanje u skladu s ličnim interesima i talentima. Upravo u ovom segmentu BMBF počinje sa svojom saradnjom sa zemljama zapadnog Balkana. OeAD/KKA i austrijski izaslanici za obrazovanje su preko 25 godina kroz dugotrajne projekte podržavali reforme u obrazovanju i usavršavanja u partnerskim zemljama. Tako se npr. u uskoj saradnji s nadležnim tijelima i socijalnim partnerima poboljšala kvaliteta stručnih praksi u gotovo 60 turističkih škola u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. U Albaniji se radi na povećanju pristupa djevojaka IT strukama. Preko 130 srednjih stručnih škola u Albaniji, Makedoniji i na Kosovu imaju podršku u poticanju Entrepreneurship Education (poduzetničkog obrazovanja). Sa ovakvim pothvatima se znatno poboljšavaju šanse pristupa mladih na radno tržište“ smatra Hanspeter Huber, rukovoditelj odjela za internacionalne poslove BMBF-a.

  Za kraj konferencije su se svi učesnici/e usaglasili u vezi „Western Balkans Alliance for Work Based Learning“ (Saveza zemalja zapadnog Balkana za učenje bazirano na praksi), zajedničkih principa i inicijativa u svrhu daljeg razvoja visokokvalitetnih sistema za srednje stručno obrazovanje u oblasti učenja usmjerenog ka radnom tržištu na zapadnom Balkanu. Prerađena zajednička izjava je u julu 2016. godine predstavljena na trećem samit zemalja zapadnog Balkana u Parizu.

  Link: za zajedničku izjavu

 • Prenošenje novih ključnih kompetencija za sve raznovrsnije, sve više globalizovano društvo i tržište rada koje se sve brže mijenja je osnovna potreba obrazovanja. Ova činjenica, povezana sa rastućom orijentacijom ka kompetencijama, čini razvoj i uvođenje novih formi i okvira podučavanja i učenja jednim od prioriteta reforme obrazovanja u svim oblastima, s popratnim razvojem odgovarajućih ponuda za školovanje odn. za stručno usavršavanje i pripadajućih struktura za nastavnike/ice.

  Fokus rada OeAD se nalazi u razmjeni iskustava u oblastima: učenje bazirano na kompetencijama i ocjenjivanju uspjeha, novi okviri podučavanja i učenja za prenošenje ključnih kompetencija i individualizacija procesa podučavanja i učenja. Područja podudaranja kao što su ophođenje sa različitošću i obrazovanje za održivi razvoj su tematska težišta rada.

  Primjer: Uvođenje obrazovnih standarda na primjeru matematike i društvenih kompetencija. Odessa i regija Odessa:
  Uvođenje novih obrazovnih standarda predstavlja jedan od izazova ukrajinskim obrazovnim institucijama. Novi obrazovni standardi su zakonski izrađeni i priznati od strane Ministarstva obrazovanja i znanosti i od 2012. godine se postepeno uvode. Novi udžbenici i smjernice postoje, međutim, postoji i dalje potreba za potporom u praktičnoj implementaciji obrazovnih standarda i primjenom istih u nastavi. Uz to su potrebne i nove strategije učenja i podučavanja a s tim i nove ponude za stručno usavršavanje nastavnika/ica.

  Obrazovni standardi se u Ukrajini uvode prema predmetima i svaki pokriva nekoliko stručnih područja. Institut za usavršavanje nastavnika/ca Odessa i metodički centri su u okviru ovog projekta na primjeru predmeta Matematika – O.Š. a uz pomoć stručnjaka/inja Pedagoške visoke škole Gornje Austrije podržani pri razvoju ponuda za stručno usavršavanje i mjera podrške za nastavnike/ce u svrhu provedbe obrazovnih standarda i zajedničkog upravljanja istim u oblasti osnovnog obrazovanja. Rezultati projekta su sažeti u jednoj publikaciji.

  Analiza rezultata prethodnog projekta s ciljem provedbe obrazovnih standarda u predmetu Matematika je pokazala da je prije svega potrebno intenziviranje u provođenju otvorenog učenja kako bi se osigurali okviri učenja koji pored podučavanja stručnih kompetencija učenicima/ama omogućuju i društveno učenje. U okviru razvoja kvalitete regionalnog Instituta za usavršavanje nastavnika/ca Odessa obrazovna ponuda se prebacuje na module bazirane na kompetencijama. Pritom su već uvedeni moduli za demokratski odgoj, IT, kulturu i poduzetništvo, a društvene kompetencije se u ovom projektu prerađuju. Za poticanje sticanja društvenih kompetencija nije potrebna samo provedba odgovarajućih metoda. Tek interakcijom između primjene metoda, refleksije primjene i doživljaja društvene kompetencije kroz proširenje lične kompetencije omogućava se kompletna provedba okvira podučavanja i učenja u svrhu sticanja društvenih kompetencija. Stoga je potrebna provjera ovih procesa svih osoba uključenih u proces, što je u okviru ovog projekta osigurano i što se prenosi uz podršku austrijskih stručnjaka/inja, između ostalog i Pedagoške visoke škole Gornje Austrije. Ciljne grupe su prije svega mladi nastavnici/ce u pilot školama regije Odessa kao i metodičari/ke Instituta za usavršavanje nastavnika/ca Odessa i metodičkih centara iz područja Odessa. Na temelju ovih procesa učenja se u školama upravlja metodama za podučavanje društvenih kompetencija. Uzevši u obzir potrebe za stručnim usavršavanjem nastavnika/ca ponude za stručno usavršavanje Instituta za usavršavanje nastavnika/ca Odessa se prilagođavaju a uposlenici/e se obučavaju u podučavanju novih metoda.

  Primjer: Portfelji za učenje bazirani na kompetencijama. Albanija
  Albansko Ministarstvo obrazovanja je u školskoj 2016./2017. godini započelo sa sveobuhvatnim „Uvođenjem NPP-a zasnovanog na kompetencijama“. OeAD/KKA je podržao provedbu podučavanja i učenja zasnovanog na kompetencijama kroz razvoj i uvođenje portfelja za učenje učenicima/ama za predmete odn. oblasti učenja: maternji jezik, matematika, prirodne i društvene nauke i IT. U okviru projekta su razvijeni programi obuke za mentore/ice, institucije za monitoring i nastavnike/ce. Predstavnici 13 regionalnih uprava za obrazovanje, 30 direktora/ica škola i 100 nastavnika/ca iz 30 škola je obučeno u uvođenju portfelja za učenje. Ove škole služe kao resursni centri za uvođenje portfelja za učenje u drugim školama.

 • Osposobljavanje i usavršavanje stručnog obrazovanja orijentiranog ka praksi, koje fleksibilno reagira na potrebe tržišta koje se sve brže mijenjaju, koje posjeduje mehanizme za osiguranje kvalitete i koje nudi mnogobrojne ponude sa horizontalnom i vertikalnom prohodnošću, ima visok prioritet u Evropskoj Uniji i našim partnerskim zemljama.

  OeAD nudi pomoć u razvoju obrazovnih profila orijentiranih ka praksi te razvoju regionalnih školskih profila. Mi potičemo nove oblike saradnje između škole i privrede i savjetujemo oko izrade NPP-a i nastavnih materijala. Osim toga, važne komponente naših projekata su stručno usavršavanja nastavnika/ca, obuka multiplikatora/ica, usavršavanja direktora/ica u oblasti novih oblika menadžmenta i razvoja kvalitete kao i integracija informacionih i komunikacijskih tehnologija u srednjem stručnom obrazovanju (npr. u obliku Digital Business-a). Sadržajna težišta se nalaze u obrazovanju iz područja ekonomije, turizma i IT-a.

  Primjer: Poduzetničko učenje
  Unapređenje poduzetništva kao motora za ekonomski razvoj, ali i kao ključne kompetencije koja svakom pojedincu omogućuje najbolji mogući razvoj vlastitog potencijala, je prioritet razvoja u Europskoj Uniji i šire. U ovom kontekstu obrazovanje igra veliku ulogu. Međutim, za uspješno unapređenje poduzetničkog učenja potrebni su novi pristupi i okviri podučavanja i učenja kao i nova partnerstva sa privredom. Na osnovu iskustava sa implementacijom nastave Poduzeće za vježbu u Jugoistočnoj Evropi od 2001. godine OeAD/KKA od jeseni 2014. godine radi u vidu regionalnog projekta „Poduzetničko učenje“ („Entrepreneurship Learning“) sa stručnjacima/kinjama iz Albanije, Makedonije i sa Kosova na uvođenju novih metoda podučavanja i učenja. U sve tri zemlje se u srednjim stručnim školama predmet „Poduzetništvo“ predaje u najmanje jednom razredu. Cilj ovog projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete nastave u području poduzetničkog učenja u srednjim stručnim školama.

  U okviru projekta se izvršila obuka 17 multiplikatora/ica iz ove tri zemlje u podučavanju novih pristupa podučavanja i učenja za poduzetničko učenje te su razvijeni moduli usavršavanja za poduzetničko učenje. Oni predstavljaju osnovu za usavršavanje oko 250 nastavnika/ca u preko 130 srednjih stručnih škola u tri partnerske države u svrhu provedbe inovativnih pristupa za poticanje poduzetničkog učenja. Uporedo s tim razvijen je „Tool-kit“ koji je stavljen na raspolaganje srednjim stručnim školama pojedinih država za oblast „Poduzetničko učenje“. U okviru inovativnih pristupa podučavanja i učenja jedno težište predstavlja i saradnja škole i privrede.

  Primjer: VEN – Generiranje prihoda u srednjim stručnim školama i školama i koledžima
  Cilj projekta je da se zajedno s rukovoditeljima/cama i predstavnicima/ama škola poboljša mogućnost transparentnog generiranja prihoda u srednjim stručnim školama u svrhu poboljšanja kvalitete srednjih stručnih škola. U okviru projekta je u prvoj fazi na osnovu procjene potreba sedam srednjih stručnih škola sa potencijalom za generiranje prihoda podržano u tome da razviju odgovarajuće školsko poduzetništvo te da u okviru postojećih zakonskih uvjeta naprave prve korake ka transparentnom generiranju prihoda. Škole su razvile poslovne planove, sprovele iste u okviru obrazovnih profila za generiranje prihoda i uvele transparentni financijski menadžment koji je omogućio reinvestiranje dodatnih sredstava za poboljšanje kvalitete školskih ponuda.

  Pored toga su u jednoj pratećoj studiji prikupljene mogućnosti za generiranje prihoda u skladu sa postojećim zakonskim okvirom te su sa rukovoditeljima/cama relevantnih ministarstava razrađene preporuke o nužnim zakonskim promjenama potrebnim za učinkovito i transparentno generiranje prihoda i poboljšanje kvalitete srednjih stručnih škola.

 • OeAD se u okviru svog rada obavezuje ophođenju sa raznolikošću i različitošću. Zbog toga ovo Udruženje planira svoje aktivnosti u skladu sa jednakim pristupom za sve iz oblasti obrazovanja, kulture i umjetnosti. Osnove rada su poštovati raznolikost i različitost ljudi, cijeniti njihovu individualnost i ličnost i pomagati i unapređivati potencijale svakog pojedinca. Ovakav stav se oslikava u našim radnim programima i izboru ciljnih grupa.

  Zbog toga se brinemo o tome da naši projekti u obrazovnom sistemu daju najveći mogući doprinos jednakom pristupu kvalitetnom obrazovanju svih aktera uz poštivanje njihovih raznolikosti i različitosti.

  Naša pažnja je pored toga usmjerena na projekte koji pomažu razvoj obrazovanja u svrhu jačanja jednakosti prava i socijalne inkluzije.

  Primjer: SEN (Special Education Needs) - Na putu ka inkluzivnoj školi
  Inkluzivno obrazovanje je u međuvremenu čvrsto usidreno u strategije i nacionalna zakonodavstva Republike Moldavije. Kako bi se pristup obrazovanju i kvalitet obrazovanja za djecu sa posebnim potrebama dugotrajno poboljšao i dalje postoji velika potreba za podrškom u provedbi. Psihosocijalni servisni centri i njihova Nacionalna služba za koordinaciju (Zentrum für Psychosoziale Assistenz) imaju ključnu ulogu u pružanju podrške školskoj inkluziji u svih 35 okruga Moldavije. Razmjena iskustava sa Austrijom i postojeća ekspertiza u oblasti inkluzije se na temelju rezultata prethodnih projekata koriste za jačanje kapaciteta i djelovanje Nacionalne službe za koordinaciju i svih 35 servisnih centara. Nacionalni centar se podržava pri kontinuiranom ujedinjenju i poboljšanju usluga savjetovanja servisnih centara i osiguranju kvalitete istih. Stručnjaci/kinje u servisnim centrima se obučavaju kako bi kroz svoj posao savjetovanja u školama i kroz direktni rad s djecom i omladinom s posebnim potrebama i njihovim okruženjem kompetentno i profesionalno doprinijeli uspješnijoj školskoj inkluziji. Austrijski/e stručnjaci/kinje rade sa svojim moldavskim kolegama/icama u okviru stručnih usavršavanja na temama oštećenje vida, oštećenje sluha i autizam. U vezi s ovim temama izlaze i publikacije na rumunjskom jeziku.

  Primjer: Gender (spol): Poticanje pristupa djevojaka tehničkim strukama
  U Albaniji kao i u Austriji su djevojke u tehničkim strukama nedovoljno zastupljene. Samo 18% svih učenika/ca srednjih stručnih škola u Albaniji su ženskog roda. IT sektor kao tehnička struka sa dobrim mogućnostima za zaposlenje i relativno visokim prihodima predstavlja bitnu oblast za poduzimanje mjera za povećanje pristupa i udjela djevojaka. U ovu svrhu se u 16 albanskih škola, koje nude tehničko obrazovanje u IT oblasti, izvode radionice, kako bi se djevojke i roditelji pridobili i oduševili IT-obrazovanjem. U radionicama se nastavnici/e intenzivno obučavaju u pitanjima: rodni koncepti, rodno osjetljive nastavne metode i razvoj rodno osjetljive školske kulture te bivaju podržani pri izradi rodno osjetljivih promotivnih materijala, aktivnosti i projekata. Izrađuje se akcioni plan za sve škole koji treba čvrsto da se ukorijeni i sprovede na svim školskim lokacijama.

  Primjer: Equity Scan
  „Equity Scan“ se vrši nad svim OeAD projektima u oblasti obrazovne saradnje kako bi se povećala Equity-relevantnost projekata.

 • U Beogradu je 20.11.2012. godine održan „6. Okrugli sto“ o aktuelnim evropskim temama obrazovanja. Oko četrdeset učesnika okruglog stola bili su saradnici srbijanskog Nacionalnog prosvetnog saveta, Nacionalnog saveta za srednje stručno obrazovanje kao i srbijanskog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Univerziteta Beograd, Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Niz „okruglih stolova“ organizuje OeAD u saradnji sa srbijanskim Nacionalnim obrazovnim savetom od jeseni 2010. godine.

  Tema okruglog stola bila je „Ključne kompetencije u nastavi predmeta prirodnih nauka“. Državni sekretar Muhedin Fijuljanin i gđa Dragica Trivić iz Nacionalnog prosvetnog saveta naglašavaju relevantnost teme za školski sistem Srbije.

  Učesnici su mogli razmeniti znanja i iskustva sa ekspertima iz Austrije, i to: prof. Konradom Krainer i mr Danielom Rippitsch sa Alpe Adria Univerziteta Klagenfurt, sa gđom Randi Schioll-Heneide iz norveškog Ministarstva obrazovanja kao i sa mr Vigorom Majićem iz Istraživačke stanice Petnica Srbija.

  Dok je gospodin Majić postavio ključna pitanja u odnosu na srbijanski sistem obrazovanja, gospodin Krainer i gđa Rippitsch predstavili su inovacije u nastavi matematike i predmeta prirodnih nauka i to konkretnije projekte IMST i Fibonacci. Gđa Heneide predstavila je norvešku strategiju u tom području, koja pokazuje jaku vezu sa privredom i poslovnim svetom.

  Zajedno se diskutovalo o rezultatima učenika različitih zemalja u studijama TIMMS i PISA, te su navedeni mogući razlozi za postignute rezultate.