Republika Crna Gora

Podgorica

Regionalna kancelarija Austrijske agencije za obrazovanje i internacionalizaciju (OeAD) u Sarajevu u bliskoj saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore, Agencijom za stručno obrazovanje i Zavodom za školstvo Crne Gore provodi projekte u oblasti stručnog obrazovanja. Okvir za ove projekte je tekući proces reforme obrazovanja u Crnoj Gori. Promocija saradnje između škole i privrede, uz poseban fokus na provedbu praktičnog obrazovanja u preduzećima spadaju u težišta reforme stručnog obrazovanja.

Web stranice:

Vlada Crne Gore
Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Težišta:

 • Promocija saradnje između škole i privrede  
 • Razvoj kvalitete u oblasti učenja u preduzeću   

Primjeri projekata:

Regionalni projekat – Poboljšanje kvalitete praktičnog obrazovanja u preduzećima jačanjem uloge organizatora i organizatorki praktičnog obrazovanja
(Period trajanja: 2022. – 2024.)

Uloga organizatora i organizatorki praktičnog obrazovanja u stručnom obrazovanju podrazumijeva brojne aspekte. U pravilu su oni kontakt tačka između škole i preduzeća, vrše koordinaciju praktičnog obrazovanja u školi i u preduzeću u okviru oba oblika obrazovanja (dualnog i školskog), usko sarađuju sa nastavnicima i nastavnicama stručnih predmeta i mentorima i mentorkama u preduzeću i pružaju im podršku pri provedbi praktičnog obrazovanja. Njihov rad time predstavlja važan doprinos efektivnoj upotrebi dva mjesta učenja, škole i preduzeća, a time i uopšteno kvaliteti praktičnog obrazovanja.

Cilj projekta je povećanje kvalitete stručnog obrazovanja i obuke na osnovu efektivnog razvoja kvalitete praktičnog obrazovanja sa fokusom na ulogu i zadatke organizatora i organizatorki praktičnog obrazovanja. Na osnovu ispitivanja potreba nadležnih obrazovnih institucija u tri partnerske zemlje su određena četiri zajednička projektna težišta regionalnog projekta:

 1. Definisanje uloge i zadataka organizatora i organizatorki praktičnog obrazovanja u skladu sa potrebama 
 2. Standardizacija postupaka i procesa kao važnog aspekta za razvoj kvalitete u radu sa organizatorima i organizatorkama praktičnog obrazovanja
 3. Dalji razvoj kompetencija organizatora i organizatorki praktičnog obrazovanja u skladu sa potrebama     
 4. Razvoj i osiguravanje kvalitete uvođenjem mehanizama osiguravanja kvalitete za rad organizatora i organizatorki praktičnog obrazovanja.

Rezultati projekta:

 • Na osnovu procesa širokih konsultacija su definisani standarizovani procesi i postupci u radu organizatora i organizatorki praktičnog obrazovanja i provedeni su pilot projekti u stručnim školama.
 • Standardizovani procesi koji su završeni na osnovu pilot projekata i instrumenti neophodni za provedbu stoje na raspolaganju organizatorima i organizatorkama praktičnog obrazovanja u vidu priručnika.       
 • Daljim usavršavanjem u skladu sa potrebama se osigurava stalni razvoj i jačanje kompetencija organizatora i organizatorki praktičnog obrazovanja svih stručnih škola u Crnoj Gori.
 • Mehanizmi za razvoj kvalitete rada organizatora i organizatorki praktičnog obrazovanja su uvedeni u školama.  

Direktne ciljne grupe:

 • Direktori i direktorke i organizatori i organizatorke praktičnog obrazovanja 30 škola 
 • Ministarstvo prosvjete Crne Gore
 • Centar za stručno obrazovanje
 • Privredna komora

Indirektne ciljne grupe:

 • Direktori i direktorke, nastavnici i nastavnice, organizatori i organizatorke praktičnog obrazovanja i učenici i učenice svih stručnih škola u Crnoj Gori    
 • Preduzeća

 

Javno-privatno partnerstvo za visokokvalitetno stručno obrazovanje i obuku  

Pored stručnog obrazovanja koje se odvija u školama, u Crnoj Gori isto tako postoji dualno obrazovanje. U cilju jačanja saradnje između privrede i škole i omogućavanja kvalitetnog stručnog obrazovanja, organizuju se redovne razmjene mišljenja između privrede i škole u bliskoj saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore, Centrom za stručnu obuku i Privrednom komorom Crne Gore. U to je uključena i Privredna komora Austrije koja na raspolaganje može staviti svoje stručno znanje o saradnji između privrede i škole.