Україна

Одеса

Проєктне бюро Австрійської служби міжнародної співпраці в галузі освіти та досліджень (OeAD) за підтримки Федерального міністерства освіти, науки та досліджень Австрії (BMBWF) плекає співпрацю з Україною у сфері освіти на доуніверситетському рівні. У тісному співробітництві з Міністерством освіти та науки України, а також разом із закладами післядипломної освіти для працівниць/-ків освіти та управліниць/-ців шкільної освіти проєктне бюро Австрійської служби міжнародної співпраці в Одесі втілює освітні проєкти для підтримки сталого реформування освіти.

Фокус:

 • Розвиток якості освіти та управління школою
 • Інклюзивна педагогіка – спільне навчання
 • Диджиталізація навчального процесу
 • Сприяння національному та міжнародному діалогу з питань освіти у співробітництві з Міністерством освіти і науки України

Приклади:

Лідерські та управлінські компетенції для розвитку якості освіти в опорних школахВ ході децентралізації, що триває, та освітніх реформ в Україні була розширена автономія шкіл. Кілька невеликих шкіл можуть бути об'єднані у освітній округ для кращого використання фінансових та людських ресурсів і поліпшення доступу до якісної освіти в сільських районах України. Такий процес передбачає виникнення багатосторонніх викликів для керівниць/-ків опорних шкіл та їхніх філій і вимагає від них солідних лідерських та управлінських компетенцій. Цей проєкт націлений на те, щоб посприяти розвитку таких знань і компетенцій і таким чином забезпечити підвищення якості освіти в опорних школах.  
З цією метою 20 тренер(к)ам з п'яти українських закладів підвищення кваліфікації (Одеса, Вінниця, Житомир та Київ) надається підтримка в розробці курсу для керівних команд опорних шкіл та в пілотуванні цього курсу у своїй області. 

Präsentation von Monika Mott (öffnet Bild in Modal-Fenster) © OeAD/Gudrun Painsi/OeAD/Gudrun Painsi
Arbeitsgruppe (öffnet Bild in Modal-Fenster) © OeAD_Gudrun Painsi/OeAD_Gudrun Painsi

Для підвищення мобільності та обміну досвідом у галузі освіти в Україні учасниці/-ки проєкту зібралися у чотири міжобласні групи, які з осені 2019 року проводять пілотний курс для керівних команд з 40 опорних шкіл. 

Інклюзивна освіта в Одеській областіКонцепція «Нової української школи» спрямована серед іншого на імплементацію інклюзивної освіти та індивідуальних освітніх траєкторій в новому освітньому середовищі. Починаючи з середини 2018 р., по всій Україні створено інклюзивні ресурсні центри (ІРЦ), які визначатимуть особливу освітню потребу дитини і пропонують супровідні та терапевтичні заходи. Основним завданням ІРЦ є виснування педагогічних рекомендацій з цієї оцінки, надання консультацій школі щодо їх впровадження та підтримка інклюзивного навчання у відповідній школі. 
Проєкт, який проводиться спільно з Педагогічним університетом Верхньої Австрії, зосереджує увагу на взаємодії школи та ІРЦ та розбудовує компетенції Одеської академії неперервної освіти Одеської обласної ради у трьох сферах: інклюзивне навчання, інклюзивна шкільна культура та розвиток ІРЦ, щоб Академія могла запропонувати необхідне підвищення кваліфікації для відповідних цільових груп (вчительок/-ів інклюзивних класів, керівниць/-ків інклюзивних шкіл та працівниць/-ків ІРЦ). 

Мета проєкту полягає в тому, щоб учасниці/ки інклюзивної освіти в Одеській області були взаємопов'язані одне з одним, формували системне бачення інклюзії та усвідомлювали свою відповідну роль у реалізації та забезпеченні інклюзивної освіти. Окрім Академії, в проєкті беруть участь 6 шкіл з інклюзивними класами та 6 ІРЦ, які привносять досвід власної ситуації і потреб та діють у якості пілотних шкіл чи центрів. Крім того, щорічні конференції в рамках проєкту сприяють формуванню громадської думки в регіоні, щоб сприяти впровадженню інклюзивної освіти на громадсько-політичному рівні. 

Personen stehen um einen Tisch (öffnet Bild in Modal-Fenster) © OeAD_Gudrun Painsi/OeAD_Gudrun Painsi
Post Itd an einer Tafel (öffnet Bild in Modal-Fenster) © OeAD_Gudrun Painsi/OeAD_Gudrun Painsi

Диджиталізація навчального процесу 
Диджиталізація є пріоритетним напрямком реформ також і в українській системі освіти. Як для Австрії, так і для України це означає виникнення нових викликів для закладів педагогічної освіти. В рамках проєкту відбувається зміцнення цифрових компетенцій педагогок/-ів чотирьох закладів педагогічної післядипломної освіти. Крім того, вони навчаються планувати й реалізовувати високоякісні навчальні програми з високою дидактичною/методичною ефективністю в онлайн-форматі, а також пропонувати пілотовані модельні структури для заходів післядипломної освіти в форматі змішаного навчання (blended learning) у формі низок семінарів та курсів у своїх закладах. Проєкт передбачає роботу над зміцненням компетенцій з планування та реалізації освітніх можливостей у форматі blended learning. До цієї роботи залучені приблизно 60 викладачок/-ів післядипломних освітніх програм з чотирьох областей України.

Круглий стіл «Безбар’єрна Україна – впровадження інклюзивної освіти» 
В рамках так званого «Policy Round Table» (круглий стіл програмно-нормативних дискусій) Австрійська служба міжнародної співпраці в галузі освіти та досліджень OeAD у співпраці з Міністерством освіти і науки України організовує всеукраїнську конференцію з фокус-темою «Реформи освіти в Україні». „Policy Round Table“ був задуманий як платформа для обміну досвідом між відповідними українськими партнерами і «Policy Dialogues» (програмні діалоги) з експерт(к)ами з Австрії та інших країн-учасниць Європейського союзу. Щоразу в заході беруть участь близько 300-400 представниць/-ків освітніх адміністрацій усіх рівнів та шкіл. У 2022 році круглий стіл присвячено темі «Безбар’єрна Україна – впровадження інклюзивної освіти». На підготовчому етапі додатково до основної конференції проводиться п’ять круглих столів на локальному рівні у п’яти різних областях України. Результати локальних заходів, досвід, отриманий з проєкту OeAD в Одесі, а також заключна конференція в Києві слугують меті підтримати Міністерство освіти і науки України та UNICEF в опрацюванні нових стратегій в сфері інклюзивної освіти. 

Контакт (уповноважений з питань освіти)

Сфера діяльностi

alle ausklappenalle einklappen
 • Кооперація у сфері освіти сприяє за дорученням Міністерства у справах освіти і жінок обміну і кооперації між освітніми установами Східної і Південної Європи і Австрією для довгострокової підтримки освітніх реформ на довузівському рівні.

  Проекти впроваджуються проектними бюро на місцях, що очолюють австрійські Уповноважені у справах освіти.

  До партнерів проектів відносяться відповідні Міністерства освіти на довузівському рівні, освітні агенства, інститути підвищення кваліфікації, региональні управління освіти, школи в країнах-партнерах і в Австрії.

  Додатково ККА підтримує Міністерство у справах освіти і жінок в проведенні програм в рамках „Сервісній центр для програм Міністерства у справах освіти і жінок“ з приводу координації пріоритетної сфери 9, „Інвестиції в людей і кваліфікації“, що відноситься до європейської стратегії для Дунайського регіону.

  Цілі

  OeAD сприяє розвитку інноваційних форм навчання в межах і між освітніми системами для цільового менеджменту змін. Тематичні напрями OeAD орієнтовані на спільні пріоритети розвитку і зв'язку між національним розвитком освіти і однотипними на рівні ЄС. Одним з основних напрямів є сфера професійної освіти. У австрійських школах збільшується багатомовність і різноманітність учнів. OeAD сприяє діалогу і кооперації між освітніми установами в Австрії і основними країнами походження дітей-мігрантів.

  Пропозиції

  У рамках проектів по довгостроковій підтримці освітніх реформ ККА організовує курси по підвищенню кваліфікації, проводить консультування, обмін досвідом, конференції, круглі столи і семінари з наступних тем:

  • Розвиток якості і освітній менеджмент
  • Розвиток практично-орієнтованої професійної освіти
  • Сприяння кооперації школа – економіка
  • Введення нових учбових стратегій по впровадженню компетентнісно-орієнтованого навчання, індивідуалізація навчання
  • Допомога в створенні освітніх мереж для підтримки менеджменту змін
  • Підтримка інклюзивної освіти і шанобливого ставлення до різноманіття
  • Підтримка освіти для постійного розвитку
 • Уповноважені з питань освіти (BB) сприяють обміну і кооперації між освітніми установами Східної і Південної Європи та Австрією за дорученням Міністерства з питань освіти та жінок та OeAD.

  Мережа уповноважених з питань освіти охоплює регіональні бюро в Тірані, відповідальні за Албанію, Косово і Македонію і Сараєво, Боснія-Герцеговина, Сербія і Чорногорія, а також проектні бюро Кишинів, Одеса і Санкт-Петербург.

  Регіональне бюро Тірана:
  Регіональне бюро Сараєво:
  Бюро кооперації в Кишиневі:
  Бюро кооперації в Одесі:
  Бюро кооперації у Санкт-Петербурзі:

Зміст проекту

alle ausklappenalle einklappen
 • Нові підходи та інструменти розвитку якості є основною темою поточних освітніх подій у Австрії та наших країнах-партнерах.

  Успішне впровадження освітніх стандартів, стандартизованої оцінки зовнішньої ефективності, розвитку якості шкіл та питань використання результатів оцінки для процесів управління в галузі освіти потребують кардинальних змін у організації навчально-виховних процесів та в управлінні освітою.

  OeAD пропонує спеціальні консультаційні послуги з "Управління змінами". Проекти включають в себе неперервне навчання та підготовку або тренінгові компоненти в галузі управління освітою, розвиток якості на рівні шкіл або розробка та впровадження нових інструментів та заходів із забезпечення якості. Наша діяльність підкріплюється обміном досвідом з експертами з Австрії, а також на регіональному та національному рівнях. Інші пропозиції включають консультування щодо розробки мережевих навчальних та освітніх мереж для підвищення якості.

  Приклад: Twinning-проект Косово
  Фінляндія та Австрії підтримували в проекті Twinning ЄС «Підтримка освіти згідно зі стратегічним планом Косово» (2014-2016) відповідні навчальні заклади Косово у введенні нової компетентності на основі навчального плану, розробку і впровадження системи підвищення якості на університетському рівні. OeAD як австрійський молодший партнер відповідав за розробку компонентів якості. Разом з групою австрійських експертів австрійський досвід в області розробки і реалізації QIBB ( ініціатива з якості професійної освіти) і SQA (якість школи) був застосований в процесі реформувавння освіти в Косово. У широкому процесі консультацій з відповідними зацікавленими сторонами були проаналізовані існуючі механізми забезпечення якості в Косово. У «стратегії забезпечення якості на рівні доуніверситетської освіти», який був прийнятий урядом Косово, пріоритети реформ були визначені для створення комплексної системи контролю якості для шкіл. Для реалізації нових механізмів контролю якості на рівні школи, адміністративного округу та міністерства косоварська сторона була підтримана розробкою відповідного нормативного акта та нового закону про шкільних інспекторів. З іншого боку, було підтримано створення відповідних навчальних програм. Таким чином, було розроблено курс для координаторів навчальних програм з питань якості, 10 місцевих тренерів, які пройшли навчання щодо їх реалізації, а також підготовлено близько 200 шкіл-координаторів з питань якості. Для доповнення цього, координатори з якості пройшли навчання щодо підтримки та моніторингу роботи шкільної кваліфікаційної роботи на адміністративно-територіальному рівні у 24 з 36 освітніх дирекцій. Нарешті, два шкільних інспектора з кожної регіональної шкільної інспекції проходили підготовку для проведення зовнішніх шкільних евалюацій.

  Приклад: Нові вимоги до компетенції керівників в Україні
  В Україні розроблюється новий закон про освіту. В рамках цього планується розширення шкільної автономії для всіх типів шкіл. Посилена шкільна автономія також означає нові вимоги до компетенції для керівників шкіл. А нові вимоги до компетентності для керівників шкіл потрібні для сприяння здійсненню реформи освіти.

  Експерти Університету менеджменту освіти в Києві, в центрі навчання та навчальний заклад для працівників освіти управління України, Інститут удосконалення вчителів Одеси, Педагогічний інститут Штирії і КультурКонтакт Австрія визначили галузі знань, що набувають все більшого значення для керівників навчальних закладів у зв'язку із зростанням шкільної автономії. Під час обміну досвідом між австрійськими та українськими фахівцями, здійснювалась робота над тим, як, наприклад, придбання цих навичок може бути оптимально інтегроване в існуючі можливості навчання. На передньому плані, обмін досвідом буде зосереджений на придбанні соціальних і особистих навичок керівників шкіл. Зміст розробляється спільними семінарами, методами випробувань і постійно відображається. Розроблені модулі інтегровані в навчання, що пропонується Університетом менеджментом освіти та Інститутом удосконалення вчителів в Одесі. Паралельно здійснюється навчання тренерів з Університету менеджменту освіти та Інститутом удосконалення вчителів Одеси щодо реалізації нових навчальних модулів.

  Приклад: Концепція для нових керівників шкіл, консультантів
  У Боснії та Герцеговині були розроблені, за участю усіх Міністерств освіти і педагогічних навчальних закладів в країні, рекомендації для нових керівників шкіл. Вони були розроблені в тісній співпраці з представниками Агентства з дитячої, початкової та середньої освіти в Боснії і Герцеговині, Міністерств освіти обох утворень і 9 кантонів і з представниками району Брчко. Основні аспекти, які розглядаються в цьому посібнику, є: Програма і планування, управління конфліктами, робота над проектом, менеджмент, наради і організація управління, управління персоналом, стратегічне планування, маркетинг, виховна робота, забезпечення якості / оцінки, різноманітність, включення і індивідуальні потреби в навчанні і співробітництво між школою, батьками та громадою. У співпраці з Педагогічним інститутом КультурКонтакт Австрія продовжує надавати підтримку щодо застосування розроблених рекомендацій для керівників шкіл в їх перший рік роботи.

 • Основним прагненням освіти є забезпечення нових ключових компетенцій для все більш диверсифікованого, глобалізованого суспільства та постійно мінливих ринків праці. Це разом із зростаючим зосередженням на компетенції робить розробку та впровадження нових форм навчання ще одним пріоритетом для реформ освіти в усіх сферах, що також включає розробку відповідних навчальних структур для вчителів.

  Основна увага у роботі ККА полягає в обміні досвідом у сфері навчання та оцінювання ефективності на основі компетентності, нових навчальних курсів, лекцій для поширення ключових компетентностей та індивідуалізації процесів навчання. Основна увага в роботі є поділом на перехрестя, такими як боротьба з різноманіттям та освіта для сталого розвитку.

  Приклад: Впровадження освітніх стандартів на прикладі математики та соціальних компетенцій. Одеса та Одеська область:
  Впровадження нових освітніх стандартів є однією з проблем, з якими стикаються навчальні заклади України. Нові освітні стандарти були розроблені Міністерством освіти і науки і були запроваджені поетапно з 2012 року. Нові навчальні посібники та керівні принципи доступні, але існує потреба у підтримці практичного впровадження освітніх стандартів та їх впровадження в класі. Для цього потрібні нові навчальні та викладацькі стратегії, а отже, нові можливості навчання для вчителів.

  Освітні стандарти в Україні вводяться за предметами і охоплюють декілька напрямків. В рамках цього проекту Інститут удосконалення вчителів Одеси та методичні центри підтримувались за допомогою експертів з Педагогічного інституту Верхньої Австрії у розробці навчальних та допоміжних заходів для вчителів для впровадження базових стандартів освіти, а потім їх пілотування. Результати проекту були узагальнені в публікації.

  Аналіз результатів попереднього проекту для реалізації освітніх стандартів з математики показав, що проект вимагає перш за все умов для створення відкритого середовища навчання, яке дозволить поряд з викладанням технічних навичок і соціальне навчання студентів. В рамках розвитку якості Інституту удосконалення вчителів курси інституту перетворюється на компетентні модулі. У той же час вже впроваджені модулі з демократичної освіти, інформаційних технологій, культури та підприємництва, у цьому проекті розробляються за допомогою соціальних компетенцій. Для того, щоб сприяти набуттю соціальних навичок, потрібно не тільки втілювати відповідні методи. Взаємодія між використанням методів, відображенням використання та досвідом соціальної компетенції шляхом розширення самоконтролю дозволяють повною мірою реалізувати тенденції навчання для набуття соціальних навичок. Таким чином, цей процес є необхідним для всіх учасників. Основними цільовими групами є молоді викладачі пілотних шкіл Одеської області, методисти Одеського інституту удосконалення вчителів та методичні центри Одеської області. На підставі цих навчальних процесів були пілотовані методи навчання соціальних навичок у школах. На основі потреб в навчанні викладачів адаптуються тренінги, запропоновані Одеським інститутом удосконалення вчителів.

  Приклад: компетентнісно - орієнтовані навчальні портфоліо. Албанія
  Міністерство освіти Албанії розпочало навчальний рік 2016/17 року із комплексним "впровадженням навчальної програми на основі компетенції". ККА підтримала впровадження викладання та навчання на основі компетентності шляхом розробки та впровадження навчального портфоліо для учнів з таких предметів як рідна мова, математика, природничі науки, соціальні науки та інформаційні технології. Проект розробив навчальні програми для наставників, моніторингових установ та викладачів. Представники 13 регіональних управлінь освіти, 30 керівників шкіл та 100 викладачів з 30 шкіл навчались у впровадженні навчального портфоліо. Ці школи служать ресурсними центрами для впровадження навчального портфоліо в інші школи.

 • Орієнтоване на практику професійне навчання, практичне навчання та подальше навчання, яке гнучко реагує на швидко мінливі потреби ринку праці, має механізми забезпечення якості та пропонує широкий спектр послуг з горизонтальною та вертикальною проникністю, є високим пріоритетом в ЄС та наших країнах-партнерах.

  KKA надає підтримку розробці навчальних профілів, орієнтованих на практику, та розвитку регіонального профілю школи. Ми підтримуємо нові форми співпраці між школою та бізнесом та надаємо поради щодо розробки навчальних програм та навчальних матеріалів. Важливими компонентами наших проектів є підготовка вчителів, навчання мультиплікаторів, підготовка директорів з питань нових форм управління та підвищення якості, а також інтеграція інформаційних та комунікаційних технологій у професійну освіту та навчання (наприклад, у формі цифрового бізнесу). Основна увага приділяється економічному, туристичному та ІТ-тренінгу.

  Приклад: навчання підприємництву
  Сприяння розвитку підприємництва в якості рушійної сили економічного розвитку, а й в якості ключової компетенції, яка дозволяє особам найкраще розвити їх власний потенціал, є одним з пріоритетів розвитку в рамках ЄС і за його межами. Виховання відіграє центральну роль у цьому контексті. Проте для успішного стимулювання навчання підприємництва потрібен новий доступ до навчання та нові партнерські відносини з економікою. Грунтуючись на досвіді реалізації уроків з ведення навчальних фірм, які викладаються в Південно-Східній Європі з 2001 року, OeAD працює з осені 2014 року в рамках регіонального проекту «Підприємницьке навчання» з експертами з Албанії, Косово і Македонії у впровадженні нових методів викладання і навчання. У всіх трьох країнах предмет "Підприємництво", принаймні на рік, доступний у професійних училищах. Метою проекту є сприяння підвищенню якості викладання у сфері навчання підприємництву у професійній освіті та навчанні.

  В рамках проекту, 17 мультиплікаторів трьох країн пройшли підготовку для навчання нових навчально-методичних підходів до навчання підприємництва та розробки навчальних модулів для навчання підприємництва. Вони є основою для підготовки 250 вчителів в більш ніж 130 професійних училищах в трьох країнах-партнерах для реалізації інноваційних підходів у навчанні для сприяння навчанню підприємництву. Паралельно був розроблений багатомовний набір інструментів, який доступний для професійно-технічних навчальних закладів в кожній країні в області навчання підприємництва. В рамках інноваційних навчально-методичних підходів основна увага приділяється співпраці школи-економіки.

  Приклад: VEN – створення доходів у професійно-технічних училищах та коледжах
  Метою проекту спільно з керівниками та представниками шкіл є покращення можливостей для прозорого формування доходів від професійно-технічних навчальних закладів з метою підвищення якості професійної освіти та навчання. В рамках проекту, сім професійних шкіл підтримувалися з потенціалом для отримання доходу в розробці відповідних навчальних програм жіночого підприємництва та вже були перші кроки в поколінні прозорих доходів в рамках існуючої правової бази, на першому етапі на основі оцінки потреб. У школах розроблені бізнес-плани, це втілювалось як частина підготовки профілів для отримання доходу і встановлення прозорого фінансового управління, що дозволило реінвестування додаткових ресурсів для поліпшення якості шкільних пропозицій. Крім того, в проведному дослідженні були розроблені можливості отримання доходів в рамках існуючої нормативно-правової бази та рекомендації з особами, які приймають рішення у відповідних міністерствах. Було б також необхідно внесення законодавчих змін для забезпечення ефективного і прозорого отримання доходу з метою підвищення якості професійно-технічних навчальних закладів.

  Грунтуючись на цьому досвіді, міжвідомча робоча група з питань отримання доходів підтримується у розробці плану дій щодо впровадження шкільного доходу. У співпраці з відповідними установами-партнерами розробляються і проводяться відповідні навчальні програми для всіх рівнів системи освіти. Крім того, міжвідомча робоча група отримує подальшу підтримку у питанні адаптації законодавчої бази. У цьому проекті OeAD співпрацює з світлодіодним сервісом LED Ліхтенштейну.

  Приклад: кооперація школа – економіка у сфері туризму
  Передумовою для високоякісного, професійно-орієнтованого професійного навчання є тісна співпраця між професійним навчанням та компаніями. Метою регіонального проекту "Співпраця школа - економіка" є підвищення якості практичної підготовки учнів шляхом покращення співпраці між партнерами з туристичної галузі та коледжів з туризму. Основна увага приділяється організації якісної практичної практики. Результати проекту включають розробку та закріплення розширеного профілю роботи шкільних фахівців як зв'язуючої ланки між школами та підприємствами, зокрема в організації розміщення компаній. Розробляються керівні принципи для реалізації нового завдання-профілю, який також включає заходи, спрямовані на забезпечення взаємодії школи та промисловості з розвитком якості шкіл. Розробляються національні веб-портали та інші механізми поширення для покращення потоку інформації між компаніями та школами. Регіональна спрямованість проекту дозволить обмінятися досвідом між такими країнами, як, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Сербія та Австрія у цій галузі.

  Для того, щоб закріпити новий профіль завдання фахівців у системах освіти, по всій країні організовуються семінари з відповідними зацікавленими сторонами. Представники близько 50 шкіл, які проводять тренінги у галузі туризму, навчаються для покращення співпраці з компаніями для підвищення якості розміщення компаній. Посібник для координаторів- спеціалістів, а також приклади належної практики співпраці між школами та компаніями повинні допомогти школам продовжувати розвивати свою співпрацю з компаніями.

 • OeAD усвідомлює свою відповідальність стосовно інклюзивного поводження з різноманіттям і відмінністю. Тому наша організація враховує при плануванні своїх заходів можливості рівного доступу в освіті, культурі і мистецтві для усіх. Основними принципами нашої роботи є повага різноманіття і відмінність людей, розуміння індивідуальності і особи кожного, підтримка і розвиток потенціалу. Ця позиція відбивається в наших робочих програмах і відборі цільових груп.

  У сфері освіти важливим принципом для нас є те, що наші проекти вносять максимальний вклад в рівний доступ до якісної освіти усіх людей з урахуванням їх відмінностей і особливостей.

  Особливу увагу ми приділяємо проектам, що підтримують освітні тренди з метою посилення рівності можливостей і соціальної інклюзії.

  Приклад: SEN (Special Educational Needs) – на шляху до інклюзивної школи
  Інклюзивна освіта стала невід'ємною частиною національного законодавства в Республіці Молдова. Для поліпшення доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами на довгостроковій основі все ж існує необхідність підтримки в реалізації цих програм. Важливу роль в цьому відіграють психо-соціальні центри і Національний координаційний центр (центр психо-соціальної підтримки), які підтримують процес шкільної інклюзії в кожному з 35 районів Республіки Молдова. Обмін досвідом з Австрією і наявні експертні знання та навички в сфері інклюзії застосовуються для підвищення якості функціонування Національного координаційного центру і всіх 35 психо-соціальних центрів. При цьому враховуються досвід і результати попередніх проектів. Національному координаційному центру надається підтримка для супроводу, уніфікації і забезпеченню якості консультаційних послуг, що надаються психо-соціальними центрами. Проводиться підвищення кваліфікації співробітників цих центрів. Тим самим, їх консультаційна підтримка шкіл і безпосередня робота з дітьми та підлітками з особливими освітніми потребами, а також з їх оточенням дозволяє їм професійно і компетентно вносити свій вклад в успішне впровадження шкільної інклюзії. Австрійські експерти співпрацюють зі своїми колегами з Молдови в рамках курсів спеціалізованого підвищення кваліфікації в сфері роботи з аутистами, незрячими та глухими дітьми. По даній тематиці видаються публікації на румунській мові.

  ГЕНДЕР: підтримка доступу дівчат до отримання технічних професій
  В Албанії, як і в Австрії дівчата в технічних професіях складають меншість. Лише 18% всіх учнів училищ становлять дівчата. Сектор інформаційних технологій є важливою областю для вжиття заходів щодо збільшення кількості дівчат в технічних професіях, так як пропонує хороші шанси на ринку праці і досить високий рівень доходів. З цією метою в 16 албанських училищах, що пропонують підготовку фахівців в IT- сфері були проведені практичні семінари з метою залучення дівчат до цього утворення. В рамках семінарів викладачі отримували інформацію про гендерні концепції, гендерну рівноправність різних методів викладання, розвитку гендерно-рівноправної культури навчання, а також підтримку в реалізації проектів, пов'язаних з темою гендеру. Для всіх училищ розробляється план заходів, обов'язковий до застосування.

  Приклад: Equity Scan
  З метою підвищення якості проектів, всі проекти OeAD в сфері освітньої співпраці проходять „Equity Scan“.

 • Обмін досвідом між експертами та органами, що приймають рішення, на національному, регіональному та європейському рівнях, а також розвиток відповідних мереж - це все більш важливий елемент успішних освітніх реформ.

  Завдяки співпраці з ERI SEE, Ініціативою реформування освіти Південно-Східної Європи, OeAD сприяє регіональному співробітництву на рівні освітньої політики. Поєднавши ресурси з відповідними установами-партнерами, регіональні пріоритети в процесі інтеграції в ЄС підтримуються в так званих кластерах знань.

  Приклад: Альянс Західних Балкан на основі навчання на роботі
  Конференція у Відні: створення Альянсу Західних Балкан для навчання на робочому місці - Австрія підтримує Західні Балкани у вдосконаленні системи професійної підготовки та навчання (18 травня 2015, за участю Міністерства освіти, Міністерства науки та досліджень, Міністерства зовнішньої політики, агентства розвитку, економічної палати та OeAD)

  Прес-реліз Міністерства освіти:

  «Поглиблене навчання є наріжним каменем успішної кар'єри та найкращим захистом від безробіття». Учбові процеси компанії є вітриною, яка приваблює великий інтерес на міжнародному рівні, тому ми хочемо допомогти іншим країнам побудувати успішну систему. Австрійські компанії зі своїми виробничими майданчиками також створюють додаткову цінність для вітчизняної економіки ", - підкреслив віце-канцлер економіки Рейнхольд Міттерлєнер з нагоди Міжнародної конференції, що проходить у Відні. Ця конференція відбувається під девізом "Подвійне професійне навчання та інші форми навчання, пов'язані з роботою". В контексті Берлінського процесу в серпні 2015 р. Австрія погодилася підтримати країни Західних Балкан.

  На запрошення Федеральних міністерств науки, досліджень та економіки (BMWFW), освіти та жінок (BMBF) та Міністерства інтеграції та зовнішніх справ (BMEIA), міжнародні експерти з питань праці та освіти та високопоставлені представники Західних Балкан провели зустріч у Відні 18 травня 2016 року. Конференція, організована спільно з Австрійською економічною палатою (WKÖ), Австрійською агенцією розвитку (ADA) та OeAD, зосереджується на регіональному діалозі між політикою, установами професійної підготовки, суб'єктами приватного сектору та громадянським суспільством. В результаті інноваційних партнерських відносин між освітою та приватним сектором, спільне співробітництво буде інтенсифіковане у майбутньому, а також буде визначено та використано синергію існуючої діяльності, зокрема тих, що мають австрійську підтримку.

  Професійна підготовка впродовж багатьох років була центром роботи Австрії та є невід'ємною частиною співробітництва в галузі розвитку. Наприклад, в країнах-партнерах EZA реформи в галузі освіти активно підтримуються різноманітними проектами та програмами. "Добре освічені фахівці є передумовою для інвестицій, а отже, для економічного зростання, робочих місць. Стабільна економіка в нашому найближчому сусідстві на Західних Балканах залежить від наших інтересів, тому для цього важливіше сприяти цьому шляхом сприяння подвійній освіті », - каже міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц. "Гарна освіта відкриває перспективи людей на місцях і забезпечує їх вимогами все більш глобалізованої економіки".

  "Найважливішим є те, що існує широкий спектр професійних навчальних курсів і що молодь може пройти навчання відповідно до їхніх інтересів та талантів. Саме тут Міністерство освіти бачить свою кооперацію з країнами Західного Балкану. OeAD та австрійські уповноважені з освіти за 25 років підтримують реформи освіти та навчання в країнах-партнерах через стійкі проекти. Наприклад, у тісній координації з компетентними органами та соціальними партнерами, якість стажування компанії покращується приблизно в 60 туристичних училищах Боснії та Герцеговини, Чорногорії та Сербії. У Албанії продовжується робота над розширенням доступу дівчат до професії IT. Понад 130 професійно-технічних навчальних закладів в Албанії, Косово та Македонії підтримуються в просуванні підприємницької освіти. Ці заходи значно покращують доступ молодих людей до ринку праці на місцях », - сказав Ханспетер Хубер, керівник групи міжнародних відносин у Міністерстві освіти.

  Наприкінці конференції всі учасники "Західно-Балканського Альянсу" погоджуються на загальні принципи та ініціативи щодо розробки високоякісних систем професійного навчання у сфері навчання на робочих місцях на Західних Балканах. Спільна заява була представлена в липні 2016 року на третьому саміті в Парижі.

  Link: Посилання на спільну заяву